Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Monday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Tuesday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Wednesday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Thursday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Friday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Saturday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

Show Time
4:30 pm - 10:00 pm
Sunday

Pulse in Italy

Запознајте ги нашите волонтери од Италија, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 16:30 до 22:00 часот! Уживајте!

X