Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Monday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Tuesday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Wednesday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Thursday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Friday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Saturday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

Show Time
9:00 am - 12:00 pm
Sunday

Pulse in Turkey

Запознајте ги нашите волонтери од Турција, слушајќи за нивната култура! Следете не секој ден од 09:00 до 12:00 часот! Уживајте!

X