ИНФО ДЕН 3 – „Биди креатор на својата автономна зона – Младински Центар“

Циклусот на Информирање и собирање на мислења од локалната заедница преку оф-лајн активности успешно го завршивме преку спроведување на последниот ИНФО ден, предвиден во проектот „Биди креатор на својата автономна зона – Младински Центар“.

На ИНФО денот, младите беа запознаени со Значењето и потребата од Младински Центар во Прилеп преку промовирање на иновативната иницијатива. Со примена на методот „Булевар на мислења“ на младите им беше овозможено да го искажат своето мислење, став и коментар во однос на тоа „Каков тип на активности сакаат да нуди Младинскиот Центар“.

Активностите се дел од проектот „Поддршка на изборни реформи” на Владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС). Искажаните ставови, мислења и содржини на овие активности не мора да ги отсликуваат ставовите на донаторот, проектот или имплементаторот.” #CHinMK

  • Start Date: February 21, 2023
  • Start Time: 12:00
  • End Date: February 21, 2023
  • End Time: 14:00
X