За Нас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulse Radio е проект на Младински Совет Прилеп од Декември 2011 година, како идеја на двајца млади кои започнуваат со Пилот Радио кое со минимум ресурси достапни ја започнува авантурата, за која подоцна е обезбедена поддршка од страна на Организација на поранешни волонтери на Мировниот Корпус од регионот на Чикаго и Кабелнет Прилеп како интернет провајдер и соработник на Pulse Radio.