Млади средношколци од Прилеп имаа можност да учат и се стекнат со двонеделна практична работа на работно место во Грција, Хрватска, Португалија и Англија како дел од интернационални компании.

За време на престојот во странство, 16-те средношколци од Прилеп имаа практичната настава и ги развиваа своите вештини во полето на маркетинг менаџментот, преку методи кои што се користат во неформалното учење, практична работа во Центри за стручно образование и интернационалник компании во државите кои се партнери на проектот.


Проектот “Ние можеме и ние ќе го направиме тоа“ е дел од програмата Еразмус + на Европската комисија и го имплементираат партнери од пет различни држави и тоа Македонија, Португалија, Англија, Грција и Хрватска

Младите од Прилеп ги унапредија своите професионални вештини преку проектот „Ние можеме и ние ќе го направиме тоа“ која има за цел да ја поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето на младите промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи.

 

May 21, 2016