Урбанизирање на просторот околу Прилепското езеро

Урбанизирањето на просторот околу Прилепското езеро е идеја која егзистира во овие неколку години, но сеуште стои во воздух, и чека да биде имплементирана. Околината околу езерото е огромен простор, за многу од нас е добро да се посети фамилијарно, па урбанизацијата на овој простор би ги поддржала локалците на помодерен методски пристап кон ова прашање, на начин да оваа идеја се претвори во туристичка атракција, бидејќи од обично езеро би прераснало во едно кое би ги надминало и најголемите очекувања.

Езерото е направено во 1967 и се употребува за наводнување. Иако е вообичаено да се одреди ова езеро како негативно, територијата на езерото бара нова шанса за живот. Во исто време, реставрацијата на територијата ќе биде исто така фокусирана на квалитетот на водата во езерото, па нема само луѓето да имаат корист од тоа, туку и самата околина. Тоа не може да биде сменето доколку ние самите не си помогнеме.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп