„Welcome To the Hub – Entrepreneurship and Business in Small Urban Areas”

ODEN Association from Nehoiu announces starting the Youth Exchange activities called “Welcome To the Hub – Entrepreneurship and Business in Small Urban Areas” in the frame of KA1 Action – Mobilities of youth, Erasmus+ programme of European Commission. The activities will take…

МЛАДИНСКИ СОВЕТ ПРИЛЕП: Младите практиканти  се вратија од Хрватска

Проектот „Ние можеме и ние ќе го направиме тоа“ има за цел да ја поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето на младите промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи, овозможувајќи 16…