Промоција на алатката Workpetence

На 23.04.2019 година, во СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ во рамките на работилницата за кариерно насочување и кариерен развој, организирана од учениците од младинската организација при училиштето, Младински Совет Прилеп имаше промоција на алатката Workpetence. На работилницата присуствуваа 16 ученици и професори…