Seven EVS months in Macedonia

Few days after my arrival in Prilep, Macedonia, I created a FB page honestly without a specific purpose which helped me to face what it was happening to me and tell it. I titled the page “Seven months in Macedonia” by joking…

Обука за младински лидери од проектот C.O.D.E aBc

Од 4ти до 11ти мај 2019 година се одржа 7 дневна обука за младински лидери во Бад Бланкенбург и Ерфурт, Германија. Целта на обуката беше младинските лидери од Македонија, Франција и Германија да се стекнат со вештини и знаења за интернационална младинска…

First impressions of a Romanian in Prilep, Macedonia

When I first arrived in Macedonia I was impressed by the nature,it has a lot of flowers that I hadn’t seen before.It took two hours from the Greek border to the city of Prilep,and when I arrived here I was welcomed by…

МЛАДИНСКИ СОВЕТ ПРИЛЕП: Младите практиканти  се вратија од Хрватска

Проектот „Ние можеме и ние ќе го направиме тоа“ има за цел да ја поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето на младите промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи, овозможувајќи 16…