Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

На нашето општество потребна му е засилена колективна акција за идентификација на сите фактори кои водат кон радикализација и имаат екстремистички и терористички потенцијал. Заштитата на Законот за еднаков третман, се однесува на сите луѓе, без оглед на нивниот статус и припадност.…

Работилница на тема “Толеранција и недискриминација”

Живееме во општество во кое секојдневно се соочуваме со дискриминација по различни основи и во различни области. Дискриминацијата е нешто против кое треба сите заедно да се бориме. Прифаќањето на туѓите ставови, верувања и практики, е првиот чекор во искоренување на дискриминацијата…