Промоција на алатката Workpetence

На 23.04.2019 година, во СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ во рамките на работилницата за кариерно насочување и кариерен развој, организирана од учениците од младинската организација при училиштето, Младински Совет Прилеп имаше промоција на алатката Workpetence. На работилницата присуствуваа 16 ученици и професори…

Причините наспроти иновативните алатки за намалување на невработеноста кај младите / WORKPETENCE

Недоволна квалификација и недостатокот на вештини кај младите луѓе, им даваат многу поголеми шанси да бидат невработени преку кои што се категоризираат во структурна невработеност на глобално ниво. При подобрување на условите и намалување на невработеноста кај младите, неколку земји веќе имаат…

Кои се компетенциите на младите врз потребите на пазарот на труд / WORKPETENCE

Младинска невработеност претставува невработеноста кај младите луѓе, кои Обединетите нации ги дефинираат како млади од 15-24 години. Невработено лице се дефинира како некој што нема работа, но активно бара работа. Со цел да се квалификува како невработен за службени и статистички мерења,…

Младински Совет Прилеп со нов проект „Workpetence“

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”. Во партнерство со Alfa Albona од Хрватска и United Societies of Balkans од Грција, Младински Совет Прилеп ќе придонесе кон поголема одржливост преку практично…