C.O.D.E aBc – младинска размена во Германија

Во периодот од 25.07 до 03.08.2019 години во Германија е одржана младинска размена во рамките на проектот C.O.D.E aBc, кој е долгорочен проект на Коалиција на младински организации СЕГА, Landesjugendwerk der AWO Thüringen од Германија и Maison Pour Tous Leo Lagrange од…