Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

    Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 – 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување

Read more