Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 – 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП”. Главна цел на проектот е подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности преку подобрување на…