Зимска Школа за Дипломатска Комуникација, Протокол и Бонтон

Акедемијата за протокол и дипломатија објави повик за учество на третото издание на  “Зимска школа за димпоматска комуникација, протокол и

Read more