Новогодишна програма – Општина Прилеп

Oштина Прилеп ја објави својата Новогодишна програма, која ќе биде исполнета со културно-уметники перформанци и истата ќе траее од 25-31.12.2018

Read more