Новогодишна Критична Маса 55

На 26.12.2018 година во Прилеп, во организација на #ПрипепНаТочак, започнува Новогодишната Критична Маса 55. Оваа критична маса е посветена на

Read more

Заврши турнир во мал фудбал “Св.Никола“

По иницијатива на Локалниот спортски сојуз и Локалната самоуправа во Прилеп, во текот на овај месец традиоционално, се одржа турнирот

Read more

Новогодишна програма – Општина Прилеп

Oштина Прилеп ја објави својата Новогодишна програма, која ќе биде исполнета со културно-уметники перформанци и истата ќе траее од 25-31.12.2018

Read more