Зошто да бидеш дел од моделот Младински банки?

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп,…