Студија – Младинска вработеност – Младински банки

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп,…

Втора обука за јакнење на капацитетите на Мрежата на младински банки

Претставник од Младински совет Прилеп заедно со други младински организации и претставници на општини од Македонија заеднички учеа на втората обука за градење капацитети на Мрежата на Младински Банки на која дискутираа за стратешки вмрежувања и партнерства во моделот на младински банки,…