Втора обука за јакнење на капацитетите на Мрежата на младински банки

Претставник од Младински совет Прилеп заедно со други младински организации и претставници на општини од Македонија заеднички учеа на втората обука за градење капацитети на Мрежата на Младински Банки на која дискутираа за стратешки вмрежувања и партнерства во моделот на младински банки,…