Зошто да бидеш дел од моделот Младински банки?

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп,…

Workpetence – иновативна дигитална алатка за анализа на компетенциите за вработиливост на млади лица

На 4 февруари 2019 година во хотел Континетал се одржа конференција на која беа промовирани Дигиталната алатка Workpetence, Водич за кариера за Младински работиници и Тест за кариерно насочување. Проектот „Workpetence – Online Tool for Competence balance for Youth Employment” се спроведува…

Втора обука за јакнење на капацитетите на Мрежата на младински банки

Претставник од Младински совет Прилеп заедно со други младински организации и претставници на општини од Македонија заеднички учеа на втората обука за градење капацитети на Мрежата на Младински Банки на која дискутираа за стратешки вмрежувања и партнерства во моделот на младински банки,…

Младински Совет Прилеп одржа конференција во Крушево за Промоција на Локалната Младинска стратегија

Cisco 300-115 pdf I 1Z0-062 PDF hurried into the 1Z0-062 PDF local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all Cisco 400-101 pdf the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I…