Заврши турнир во мал фудбал “Св.Никола“

По иницијатива на Локалниот спортски сојуз и Локалната самоуправа во Прилеп, во текот на овај месец традиоционално, се одржа турнирот

Read more