Младински Совет Прилеп одржа конференција во Крушево за Промоција на Локалната Младинска стратегија

Cisco 300-115 pdf I 1Z0-062 PDF hurried into the 1Z0-062 PDF local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all Cisco 400-101 pdf the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I…

„Креирање локална младинска стратегија во Општина Крушево“ – Започна новиот проект на Младински Совет Прилеп

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот „Креирање локална младинска стратегија во Општина Крушево“.  Во партнерство со Локална Самоуправа при Општина Крушево, и Совет на Млади во Општина Крушево, ќе придонесеме кон подобрување на генералната состојба на младите во Општина Крушево,…