АНКЕТА: 25 ОТСТО ИСПИТАНИЦИ НЕ ПРОЧИТАЛЕ НИТУ ЕДНА КНИГА ВО 2018 ГОДИНА

Од вкупно 690 испитаници, 170 лица прочитале само една книга, 160 прочитале две книги, 130 прочитале три книги и 130

Read more