Младински Совет Прилеп со нов проект „Workpetence“

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”. Во партнерство со Alfa Albona од Хрватска и United Societies of Balkans од Грција, Младински Совет Прилеп ќе придонесе кон поголема одржливост преку практично…