Реконструкција на театарот „Војдан Чернодрински“ во Прилеп

Театарот е можност да се излезе од секојдневието, да се доближиме до вистинката убавина, да осознаеме нова култура, да плачеме, да се смееме и да се соживееме со актерите на сцена. Театарот дава многу функции, кои ретко се среќаваат, развиваат, релаксираат и едуцираат. Реконструкцијата на „Војдан Чернодрински“ театарот во Прилеп ќе придонесе за развој на градот, промоција на вистинските вредности и есенцијален развој на културниот поредок. Реконструкцијата би опфатила повеќе инвеститори, каде нивната имплементација стриктно би се однесувала на развојот на новите генерации и интелектуалците кои би ги одржувале младите за директна вклученост во развојот. На овој начин, театарот би станал место за средба на три генерации, навидум различни луѓе, но кои ќе поминат меѓу 2 и 4 часа заедно во салата каде ќе се сочувсвуваат со секој збор и ќе ги раскажуваат после спуштањето на завесата. Меѓу реконструкцијта на театарот се бара инвестиција во првата фаза, со што би станал извор на приход. Кој знае како после рестартот на театарот „Војдан Чернодрински“ би бил „Cirque du Soleil“ во светски рамки.

Во модерно време, да се биде независен во уништувањето на вистинските вредности, и театарот е една од нив, човечка разноликост што би го наградувала секое атрактивно место на културно и емоционално значение во Прилеп. Во последно време, „Војдан Чернодрински“ театарот сеуште има шанса да заживее, но и постепено би имало ден кога реконструкцијата на мостот ќе биде невозможна и парите нема за долго да бидат изречени.

Не го заборавајте ова, после се, театарот е уживање, па доколку би исплакале два и пол часа или четири часа, но кога ќе пристигнеме дома, сите солзи ќе исчезнат од нашето лице, па секако, ќе кажеме дека театарот е уживање, со мирна душа.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп