Македонска кујна

Македонската кујна е репрезентативна кујна за Балканот, која е особено разновидна.

Македонските специјалитети се под турски, грчки и блиско-источни влијанија, како и во помала мера италијански, медитерански и унгарски влијанија.
Нашиот волонтер Сезер, подготви краток напис каде пишува за најпозната Македонска храна и Македонски пијалоци.

Написот можете да го погледнете тука.

Translate »