Нова изложба во НУЦК Марко Цепенков

Од Петок, 26 јануари 2018г. во ликовната галерија на ЦК„Марко Цепенков“ во Прилеп ќе биде поставена изложба на дела од ликовната колонија Дрен.

На увид пред јавноста ќе бидат 20 дела од реномирани македонски и странски уметници, учесници на колонијата која ЦК„Марко Цепенков,, ја реализира 10 години