Младинскиот културен центар би бил вистинско место за најмладите. Сега е време кога младите луѓе како да се афирмираат меѓусебно, па почнуваат да ги истражуваат предностите кои ги имаат, и да ги развиваат хобијата кои ги прават нив среќни.

Во нашиот град има различни луѓе со различни способности, како и различностите се вонредни. Имаме млади луѓе кои имаат страст кон поезијтата, музиката, играњето, или имањето на лидерски вештини. Но бидејќи немаме уникатен центар креиран за нас младите, нивните вештини не се навистина експлотирани.

Отворање на културен центар би можел да биде едно од најдобрите можности за развој на оптштесвото. Најсилен аргумент би претставувале луѓето кои се претставници на иднината, а тоа е младината, каде преку потезите за интеракција со другите луѓе во општеството има причина да се развива од најмала возраст.  Има многу примери во странски држави и градови каде е вклучено слушање на визиите на младите во соодност со можностите кои креирааат слободна комиуникација, преку оддавање примери.

Младинскиот културен центар би претставувал нов поттик во општеството, младите луѓе би учеле како да ги употребуваат нивните таленти што прераснуваат во позитивен развој и напредок. Нивните тврдења на личен план би помогнале да стекнат доверба во нив, да стекнат доверба во изразувањето, и да креираат врски. Младите луѓе ќе започнат со проекти кои носат свежина во општеството.

Ајде да веруваме во младите луѓе, и нивната важност што им даваат шанса на промена на визијата во која живееме.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN!

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп

September 13, 2017