Бидете дел од младинска размена во Ерменија

Младински Совет Прилеп заедно со “Future in Our Hands” објавуваат
покана за учество на младинска размена во Ерменија која ќе се одржи од 06 -14 октомври 2018

Датум: 06 – 14 октомври 2018

Држава: Ерменија

Возраст: 17 – 23 години

Број на учесници: 5 + 1 тим лидер

Патувањето, врз база на рефундација, како и сместувањето се на товар на организаторот.

Краток опис на проектот:

Насловот на проектот всушност ја дава главната идеја на проектот.

Бидете активни – Сакаме да промовираме активно граѓанство и здрав начин на живот преку физички активности, вклучувајќи спорт, активности на отворено и разни работилници.

Вклучете се – Другата цел е да се промовира здрав начин на живот и да се поттикнат младите да го пренесат во секојдневниот живот. Вклучете се – ова е исто така дел од активно граѓанство, но исто така сакаме и младите луѓе со помалку можности да бидат вклучени во општествениот живот и слични активности.

Според избраните теми, имаме за цел да ги поттикнеме младите луѓе да размислуваат за европските теми и да ги вклучат во дискусијата за конструкцијата и иднината на Европската унија. Тоа може да се постигне преку палнираните работилници и игри. Еден од примерите е “city game”, која може да има силно влијание врз подобра комуникација меѓу европските граѓани и учесниците од земјите-партнери. Тие ќе научат различни видови нешта за следните теми: воспоставување, управување, практикување на спорт и физички активности во локалните области, кои за возврат ќе бидат рефлектирани од општеството на ЕУ.

Проектот ќе промовира здрави животни навики преку физички активности, вклучувајќи спорт а во исто време ќе се подигне културната свест на учесникот. Тие ќе учат за традициите и културите на различни земји. Како што е споменато претходно, подготвената програма за младинска размена ќе помогне да се поттикне социјалната вклученост. Спортските активности и традиционалните игри ќе имаат директно влијание врз активното учество на младите во општеството.

Нашиот проект вклучува учесници од различни култури, етнички и верски средини. Додека учествуваат во проектот, сите од нив ќе добијат можност да го развијат меѓукултурното учење. Во текот на споменатите активности, младите ќе практикуваат да споделат почитувани и чувствителни ставови кои ја овековечуваат нееднаквоста или дискриминацијата.

Доколку сакате да бидете и вие дел од оваа мобилност,
пополнете ја АПЛИКАЦИЈАТА, најдоцна до 08.09.2018 година.

 

Младински Совет Прилеп е одговорна организација за регрутација на 7 учесници. Доколку сакате да бидете дел од оваа размена треба да бидете член на Младински Совет Прилеп. Прочитајте повеќе и станете член.