Хуманитарни активности во Прилеп

Карактерот не може да биде развиен без леснотија и причина. Само нивното искуство на судење и страдање би можело да ја засили душата, инспирацијата на амбицијата, и успехот би бил очигледен. „Ова тврдење се очекува како хуманитарно да се едуцира за тоа колку многу се прави да се добие позитивен резултат. Позитивната комуникација на секој од нас, како размена на искуствата што не следат нас како растечки интелектуалци, го прават заклучокот да размислува на очекувањата кои ги има.

Многу е важно да се реализира дека ние се обележуваме меѓусебно, но и дека се взаемуваме како општество, ние мораме да ги преведеме човечките вредности и да ги зајакнуваме како наше очекување во генералните човечки вредности.

Пријатен факт е иницијативата од младите луѓе од „Ѓорче Петров“ средното училиште, кои организира активности со кои се целни кон промовирање на човечките вредности. Идејата на носење социјални активности кои ја објаснуваат исполнетоста на позитивни карактери и позитивни луѓе се објаснуваат како значајна алка низ кој се поминува патеката на животот која сакаат да ни ја доловат.

Хуманитарните активности ќе покажат дека соработката што се прави би можела да доведе до примамливи резултати, каде најбитна задача би била вежбање на општеството кое вклучува подрршка со која би можеле да си помогнеме меѓусебно.

Активностите организирани од нив ќе бидат различни и ќе целнат кон различни домени, но тие ќе изразат заедничка цел, влинанието да го прилагодат на општеството и промените кои требаат. Навистина е дека се фатени по дневна рутина, во работата и одговорностите, но ние не забораваме да мислиме околу нештата што навистина значат.

Младите луѓе се оние кои ќе покажат дека промените би можеле да се креираат меѓусебно, и дека ние не одговараме за тоа што има и дека заедно можеме да го подобриме или надградиме општеството околу нас.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп