Повик за ангажирање на АСИСТЕНТ НА ПРОЕКТ во Младински Совет Прилеп

Младински Совет Прилеп е одржлива водечка организација на локално и регионално ниво, сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на младинската

Read more