Изработете најдобро видео и освојте вредни награди! „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“

Во рамките на Националната кампања „Информирај се СЕГА!“ Коалиција СЕГА со  Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци

Read more