Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

Борбата против сите облици на дискриминација и јакнењето на свеста за важноста на толерантно општество за создавање на поуспешна иднина за сите, е од клучна важност за да се постигне еднаквост и социјална правда. МСП им се заблагодарува на Директорот и стручната…

Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Тој може да ги дестабилизира државите, ги подрива општествените норми и вредности и повикува или директно предизвикува насилство. Поврзаноста на екстремизмот со тероризмот, како и неговиот диверзитет- кој варира од популаризирање екстремистички идеи до заговарање насилство…

C.O.D.E aBc – младинска размена во Германија

Во периодот од 25.07 до 03.08.2019 години во Германија е одржана младинска размена во рамките на проектот C.O.D.E aBc, кој е долгорочен проект на Коалиција на младински организации СЕГА, Landesjugendwerk der AWO Thüringen од Германија и Maison Pour Tous Leo Lagrange од…

7 tips how to develop your skills?

Everyone wants to have a fulfilling career, to have some skills or to develop them. But what do you think you need to have it? There are many possible answers, but there are 7 tips that you can use to develop your…

The Oldest Known Melody c.1400BC!

The score of this music was registered in cuneiform on a tablet dating 1400 before J.-C found in Syria in the 50s. http://www.youtube.com/watch?v=DBhB9gRnIHE#t=46 A researcher of the University of Oxford, in the United Kingdom, reconstituted most faithfully possible a song written between…