Струга хотел Бисер

Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“

На 26.05.2021г во хотел „Бисер“ – Струга, во рамките на проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ започна ТОТ обуката за препознавање и справување на/со насилен екстремизам во училиштата. Обуката се спроведува со стручната служба на 5 училишта од општина Прилеп, а истата…

Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

На нашето општество потребна му е засилена колективна акција за идентификација на сите фактори кои водат кон радикализација и имаат екстремистички и терористички потенцијал. Заштитата на Законот за еднаков третман, се однесува на сите луѓе, без оглед на нивниот статус и припадност.…

Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

Борбата против сите облици на дискриминација и јакнењето на свеста за важноста на толерантно општество за создавање на поуспешна иднина за сите, е од клучна важност за да се постигне еднаквост и социјална правда. МСП им се заблагодарува на Директорот и стручната…

Работилница на тема “Толеранција и недискриминација”

Живееме во општество во кое секојдневно се соочуваме со дискриминација по различни основи и во различни области. Дискриминацијата е нешто против кое треба сите заедно да се бориме. Прифаќањето на туѓите ставови, верувања и практики, е првиот чекор во искоренување на дискриминацијата…

Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Проект „Отпорни училишта за отпорна заедница“

Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Тој може да ги дестабилизира државите, ги подрива општествените норми и вредности и повикува или директно предизвикува насилство. Поврзаноста на екстремизмот со тероризмот, како и неговиот диверзитет- кој варира од популаризирање екстремистички идеи до заговарање насилство…

Safety and Health

Светски ден за безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето при работа е едно од основните човекови права и права од работен однос, кое е од исклучително значење и за работниците и за работодавачите и за целокупната општествена заедница. Затоа постојано се укажува на потребата од доследно почитување на…

ЕВС – Најдобрата одлука во мојот живот

Да ги споделиш своето знаење, вештини и помош со оние на кои им треба – тоа е нешто посебно. Волонтерството е совршена шанса да го направиш тоа. Да бидеш волонтер значи да постанеш дел од свет без граници, стереотипи и дискриминации, свет…