Внимавајте со кого ја играте оваа игра!

Лекција по историја и глобална политика во неколку минути.

Never Play This Game With An English Person

History can make things awkward ??Foil Arms and Hog

Geplaatst door Brotality op dinsdag 5 december 2017