Обука за младински лидери од проектот C.O.D.E aBc

Од 4ти до 11ти мај 2019 година се одржа 7 дневна обука за младински лидери во Бад Бланкенбург и Ерфурт, Германија. Целта на обуката беше младинските лидери од Македонија, Франција и Германија да се стекнат со вештини и знаења за интернационална младинска…

Youth economic development programs – possibilities for youth

Youth economic development is increasingly important with more than 1.8 billion young people in the world today, changing demographics, and the need to counter violent extremism where many youth are unemployed and disaffected. How can we help youth successfully join the workforce?…

Студија – Младинска вработеност – Младински банки

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп,…

„Welcome To the Hub – Entrepreneurship and Business in Small Urban Areas”

ODEN Association from Nehoiu announces starting the Youth Exchange activities called “Welcome To the Hub – Entrepreneurship and Business in Small Urban Areas” in the frame of KA1 Action – Mobilities of youth, Erasmus+ programme of European Commission. The activities will take…

Зошто да бидеш дел од моделот Младински банки?

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп,…