Промоција на алатката Workpetence

На 23.04.2019 година, во СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ во рамките на работилницата за кариерно насочување и кариерен развој, организирана од учениците од младинската организација при училиштето, Младински Совет Прилеп имаше промоција на алатката Workpetence. На работилницата присуствуваа 16 ученици и професори…

Youth Exchange “Welcome to the HUB”

Oracle 1Z0-062 pdf Oracle 1Z0-062 pdf ISC SSCP pdf Oracle 1Z0-062 pdf Oracle 1Z0-062 pdf Oracle 1Z0-062 pdf Oracle 1Z0-062 pdf ISC SSCP pdf Oracle 1Z0-062 pdf Oracle 1Z0-062 pdf Isaca CRISC Question Oracle 1Z0-062 pdf ISC SSCP pdf Isaca CRISC Question…

Job skills that you(th) should have

Employers are looking for general job skills and specific skills to the job you’re going for. These are sometimes called ‘employability skills’ or ‘soft skills’. These types of skills will make you stand out. Soft skills are the personal attributes you need to…

Most popular professions for youth in the world for 2018

The most popular professions in the world are of interest to those who have not decided on the final choice or are thinking about the field of activity. What were the most popular professions for 2018, in biggest demand? Engineering Specialists This…

Подготвителни сесии за Македонски модел на Обединети Нации 2019

На 21.03.2019 година, во просториите на Младински Совет Прилеп се одржаа две сесии за подготвка за претстојниот Македонски модел на Обединети Нации 2019. Клубот на Младински Совет Прилеп, претставен од Клуб координаторот и делегатите ќе бидат дел од 6 различни институции/комитети на…

Работилница на Тема: Дискрминација, предрасуди и стереотипи

На 22.03.2019 во СОУ Ѓорче Петров во Прилеп, во рамките на Светскиот ден за борба против расизмот Младински Совет Прилеп, Младинскиот Информативен и Советодавен Центар, ЕВС волонтерите и волонтерката од Peace Corps одржаa работилница на Тема: Дискрминација, предрасуди и стереотипи. На работилницата…