Втора обука за јакнење на капацитетите на Мрежата на младински банки

Претставник од Младински совет Прилеп заедно со други младински организации и претставници на општини од Македонија заеднички учеа на втората обука за градење капацитети на Мрежата на Младински Банки на која дискутираа за стратешки вмрежувања и партнерства во моделот на младински банки,…

POLICY RECOMMENDATIONS ON THE DEVELOPMENT OF DIGITAL YOUTH WORK

The expert group on risks, opportunities and implications of digitization for youth,  youth work and youth policy, set up by the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: Acknowledging that: New technologies emerge rapidly. Through the Internet of Everything, billions of…

Прв Индекс за младински развој во Македонија

  На 18-ти декември 2018 година, во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза во копје, Коалицијата на младински организации СЕГА го промовираше првиот Извештај за 2018 година од Индексот за младински развој Македонија. Во однос на категориите кои беа испитувани преку Индексот за младински…

Младински Совет Прилеп одржа конференција во Крушево за Промоција на Локалната Младинска стратегија

Cisco 300-115 pdf I 1Z0-062 PDF hurried into the 1Z0-062 PDF local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all Cisco 400-101 pdf the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I…