Причините наспроти иновативните алатки за намалување на невработеноста кај младите / WORKPETENCE

Недоволна квалификација и недостатокот на вештини кај младите луѓе, им даваат многу поголеми шанси да бидат невработени преку кои што се категоризираат во структурна невработеност на глобално ниво. При подобрување на условите и намалување на невработеноста кај младите, неколку земји веќе имаат…

Кои се компетенциите на младите врз потребите на пазарот на труд / WORKPETENCE

Младинска невработеност претставува невработеноста кај младите луѓе, кои Обединетите нации ги дефинираат како млади од 15-24 години. Невработено лице се дефинира како некој што нема работа, но активно бара работа. Со цел да се квалификува како невработен за службени и статистички мерења,…

First impressions of a Romanian in Prilep, Macedonia

When I first arrived in Macedonia I was impressed by the nature,it has a lot of flowers that I hadn’t seen before.It took two hours from the Greek border to the city of Prilep,and when I arrived here I was welcomed by…