Младински Совет Прилеп со нов проект „Workpetence“

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”. Во партнерство со Alfa Albona од Хрватска и United Societies of Balkans од Грција, Младински Совет Прилеп ќе придонесе кон поголема одржливост преку практично…

„Креирање локална младинска стратегија во Општина Крушево“ – Започна новиот проект на Младински Совет Прилеп

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот „Креирање локална младинска стратегија во Општина Крушево“.  Во партнерство со Локална Самоуправа при Општина Крушево, и Совет на Млади во Општина Крушево, ќе придонесеме кон подобрување на генералната состојба на младите во Општина Крушево,…