OPIN проектот започна да се имплементира во средните училишта!

На 01.06.2017 година во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп се реализираше првата работилница за електронско младинско учество овозможено од “OPIN” алатката, која претставува европска платформа преку која младите ќе имаат можност електронски да ги испратат своите барања, идеи или предлози, да…