МЛАДИНСКИ СОВЕТ ПРИЛЕП: Младите практиканти  се вратија од Хрватска

Проектот „Ние можеме и ние ќе го направиме тоа“ има за цел да ја поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето на младите промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи, овозможувајќи 16…

The Hounds дел од Националната кампања „Право на младинско информирање Информирај Се СЕГА ! “

Со голема чест и задоволство Ви го претставуваме видеото кое е дел од Националната кампања „Право на младинско информирање Информирај Се СЕГА ! “ , поддржано од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција. https://www.youtube.com/watch?v=-ubPn5kxGyU…