Театар „Чин 4 Сцена 5“ со особена гордост Ви ја претставува култната „ВИКЕНД НА МРТОВЦИ“

Cisco 200-125 pdf, Cisco 300-115 pdf Cisco 300-101 exam ISC CISSP pdf Cisco 300-115 pdf ISC CISSP pdf New ISC CISSP pdf France Cisco 300-101 exam were ISC CISSP pdf resumed by ISC CISSP pdf Cisco 300-115 pdf, the Cisco 300-115 pdf Crown for neglect ISC CISSP pdf to occupy

V1 interests ISC CISSP pdf, Cisco 300-115 pdf Cisco 300-101 exam are Cisco 300-101 exam generally Cisco 300-115 pdf Cisco 200-125 pdf ISC CISSP pdf at Cisco 300-101 exam the Cisco 200-125 pdf bottom ISC CISSP pdf Cisco 200-125 pdf Cisco 300-101 exam of them. Cisco 200-125 pdf It Cisco 300-101 exam Cisco 300-101 exam is Cisco 200-125 pdf through Cisco 200-125 pdf Cisco 200-125 pdf these ISC CISSP pdf that Cisco 300-101 exam Cisco 300-101 exam new posts Cisco 300-115 pdf are established. Cisco 300-101 exam Keep ISC CISSP pdf ISC CISSP pdf only such Cisco 200-125 pdf as Cisco 300-101 exam Cisco 300-115 pdf Cisco 300-101 exam are ISC CISSP pdf indispensable, and suppress Cisco 200-125 pdf Cisco 300-101 exam, ISC CISSP pdf Cisco 300-101 exam the others. Cisco 300-115 pdf The expenses Cisco 300-101 exam Cisco 200-125 pdf of Cisco 200-125 pdf the colony are ISC CISSP pdf enormous; ISC CISSP pdf Cisco 300-115 pdf Cisco 300-115 pdf Cisco 200-125 pdf Cisco 300-115 pdf and they have Cisco 200-125 pdf Cisco 300-115 pdf Cisco 200-125 pdf doubled since the peace.” Again, a little later: “Build Cisco 200-125 pdf Cisco 300-115 pdf Cisco 300-115 pdf on the Ohio such forts as are absolutely necessary, but Cisco 300-115 pdf no more. Remember that His Majesty suspects your advisers of interested views.” [66]exameasily

ПРЕТСТАВАТА КОЈА ГИ ТУРКА СИТЕ РЕКОРДИ ЗА ГЛЕДАНОСТ!  ПРЕТСТАВАТА ЗА КОЈА СЕ БАРА БИЛЕТ ПОВЕЌЕ!

Театар „Чин 4 Сцена 5“ со особена гордост Ви ја претставува култната „ВИКЕНД НА МРТОВЦИ“ од големиот Миле Попоски.

Денес, на 15.04.2019 год. со почеток во 20:00 часот во НУЦК „Марко Цепенков“ во Прилеп ќе имате можност да ја проследите претставата која ги руши рекордите на гледаност во нашиот град.

БИЛЕТИ ВО ПРЕТПРОДАЖБА НА БИЛЕТАРНИЦАТА НА НУЦК „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ОД 01 АПРИЛ, СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 10.00 – 16.00 часот.

РЕЗЕРВАЦИИ НА ТЕЛЕФОН: 075 48 66 57.

НАПОМЕНА: По извршената резервација, билетите се подигаат истиот ден.

ВЛЕЗ: 100 ден