Борбата против сите облици на дискриминација и јакнењето на свеста за важноста на толерантно општество за создавање на поуспешна иднина за сите, е од клучна важност за да се постигне еднаквост и социјална правда.
👩‍🏫МСП им се заблагодарува на Директорот и стручната служба на С.О.У „Гимназија Мирче Ацев“, за соработката при имплементација на проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“.
Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ го спроведува Youth Council Prilep -Младински Совет Прилеп , со поддршка на Forum MNE, финансиран од Европската Унија и Министерство за Јавна Администрација – Црна Гора.
May 20, 2021