Потребен е волонтер за ЕВС проект во Кипар !

PlanBe е невладина, непрофитна организација основана на март 2014 година, со цел личен и професионален развој на млади луѓе. Организација е со седиште во Никозија, Кипар, и истата дејствува на национално и европско ниво.

Проектот “Re-Imaginers” има за цел ефективно да ги вклучни сите актери. Прво, на учесниците ќе им се даде можност да учествуваат во проект кој ќе ги подобри нивните вештини, ќе ги направи посигурни со поголема самодоверба, а тоа ќе им даде шанса да бидат креативни и иновативни, да добијат нови идеи и brainstorm, и конечно да научат како функционира една НВО. Преку волонтирањето, учесниците ќе им  биде дадена можност за учење преку неформално и неформално учење, и ќе им биде дадена целосна поддршка за сите потенцијали на нивните вештини и креативност. Понатаму, волонтерите ќе добијат темелна обука за тоа како работи НВО, за тоа како да се обучуваат други луѓе, и воопшто тие ќе учат преку практично искуство со опипливи резултати. Дополнително, волонтерите ќе научат како да се прилагодат на новата култура и јазик, како и на тоа како е да се работи во мултикултурна средина и како дел од тим.

За целтта на проектот потребен е 1 волонтер од Македонија !

Трошоците за сместување, храна и транспорт се покријани од страна на организацијата домаќин. Волонтерите, дополнително, ќе добиваат и средства за џепарлак.

Волонтерите во текот на нивниот проект ќе работата во просориите на PlanBe и ќе помагаат во различните активности кои организацијата ги има, како што е имплементација на нивните Erasmus + (KA1) проекти, но исто така и во секојдневните активности на организацијата. Покрај тоа, тие ќе имаат шанса да дизајнираат и имплементираат работилници во училиштата и заедниците во руралните средни поврзани со велосипедизмот.

Волонтерите ќе бидат во постојана интеракција со волонтерите во PlanBe и заедно со нив ќе имаат можност да работата, даваат идеи и спроведуваат работилници, семинари и слично со цел промоција на велосипедизмот.

Повеќе информации за организацијата и проектот можете да најдите на следниот линк.

Доколу сте заинтересирани за проектот, можете да се пријавите на следниот линк.