Одржана конференцијата – „Македонски модел на Обединети нации“

IASSC ICGB exam, The Open Group OG0-093 Question Lpi 101-400 exam Polycom 1K0-001 Question The Open Group OG0-093 Question Polycom 1K0-001 Question New Polycom 1K0-001 Question France Lpi 101-400 exam were Polycom 1K0-001 Question resumed by Polycom 1K0-001 Question The Open Group OG0-093 Question, the The Open Group OG0-093 Question Crown for neglect Polycom 1K0-001 Question to occupy

V1 interests Polycom 1K0-001 Question, The Open Group OG0-093 Question Lpi 101-400 exam are Lpi 101-400 exam generally The Open Group OG0-093 Question IASSC ICGB exam Polycom 1K0-001 Question at Lpi 101-400 exam the IASSC ICGB exam bottom Polycom 1K0-001 Question IASSC ICGB exam Lpi 101-400 exam of them. IASSC ICGB exam It Lpi 101-400 exam Lpi 101-400 exam is IASSC ICGB exam through IASSC ICGB exam IASSC ICGB exam these Polycom 1K0-001 Question that Lpi 101-400 exam Lpi 101-400 exam new posts The Open Group OG0-093 Question are established. Lpi 101-400 exam Keep Polycom 1K0-001 Question Polycom 1K0-001 Question only such IASSC ICGB exam as Lpi 101-400 exam The Open Group OG0-093 Question Lpi 101-400 exam are Polycom 1K0-001 Question indispensable, and suppress IASSC ICGB exam Lpi 101-400 exam, Polycom 1K0-001 Question Lpi 101-400 exam the others. The Open Group OG0-093 Question The expenses Lpi 101-400 exam IASSC ICGB exam of IASSC ICGB exam the colony are Polycom 1K0-001 Question enormous; Polycom 1K0-001 Question The Open Group OG0-093 Question The Open Group OG0-093 Question IASSC ICGB exam The Open Group OG0-093 Question and they have IASSC ICGB exam The Open Group OG0-093 Question IASSC ICGB exam doubled since the peace.” Again, a little later: “Build IASSC ICGB exam The Open Group OG0-093 Question The Open Group OG0-093 Question on the Ohio such forts as are absolutely necessary, but The Open Group OG0-093 Question no more. Remember that His Majesty suspects your advisers of interested views.” [66]exameasily

На 13 април 2019 година, Коалиција на младински организации СЕГА ја организираше осмата по ред Национална конференција „Македонски модел на Обединетите нации“ која се одржа во просториите на Европскиот универзитет во Скопје.

Во изминатиов период, Коалиција на младински организации СЕГА ја водеше програмата Македонски модел на Обединетите нациии каде што се одржаа низа активности како работилници, обуки и сесии заедно со клубкоординаторите на тимовите. Целта на програмата е  преку симулација на работата на организацијата на Обединети нации да се зајакнат капацитетите на младите луѓе од Македонија за застапување, лобирање, дипломатија, мирно решавање конфликти, јавно говорење и пишување. На конференцијата учествуваа околу 80 млади од Скопје, Кавадарци, Прилеп, Штип и Гевгелија кои беа во улога на делегати од повеќе земји-членки на Обединетите нации како: Египет, Украина, Германија, Русија, Франција, САД, Велика Британија, Индија, Јапонија, Северна Кореја, Кина, Грција, Италија и др.

Како главни говорници на отворањето на оваа конференција беа: Елена Лазова како генерален секретар на Македонскиот модел на ОН, Мариче Тренеска – претставник од Коалиција на младински оргнизации СЕГА и Самоил Крстевски – претставник од Европскиот универзитет.

На отворањето на церемонијата ги поздрави генералниот секретар – Елена Лазова, која истакна: „Почитувани делегати, многу ми е мило што ве има во толку голем број. Денес е денот кога ќе ѝ презентираме на јавноста што е тоа што ние го правевме во минатите месеци. Од вас очекувам да бидете активни и да го дадете најдоброто од себе.“

Потоа на делегатите им се обрати Мариче Тренеска, претставник на Коалиција СЕГА, која изјави: „Многу ми е мило што ве гледам во толку голем број млади ентузијасти со желба за знаење за функционирањето на моделот на ОН. Коалиција СЕГА активно се залага за развој и имплементација на младински политики на локално и национално ниво, ги поврзува и зајакнува младинските организации со цел активирање на младите и подобрување на условите за нивниот личен и професионален развој“.

На отворањето се обрати и г-дин Самоил Крстевски од Европскиот универзитет кој рече: „Добродојдовте на Европскиот универзитет во Скопје, се надевам дека денеска ќе уживате во работата на моделот на ОН, и како млади генерации кои доаѓаат ќе бидете наши студенти во иднина“.

Делегатите учествуваа во 6 комитети и тоа: Генерално собрание, Собрание на млади, УНИЦЕФ, Совет за човекови права, Советот за безбедност и Ентитетот на ООН за родова еднаквост и зајакнување на жените. Во овие комитети делегатите водеа дебата каде што решаваа реален проблем со кој се соочуваат нивните земји и на крај мораа да донесат заедничко решение – резолуција.

На крај се одржа завршна церемонија каде што беа доделени сертификати за сите учесници на оваа конференција и беа прогласени: најдобар делегат, најдобар клуб координатор, најдобар тим и најдобар претседавач. За најдобар делегат беше избран Бојан Китановиќ , за најдобар клуб координатор – координаторот на Младински Совет Прилеп – Маја Стевановска, за најдобар тим – Тимот од Клубот – ИНФО СЕГА Кавадарци и најдобар претседавач – Димитар Врглевски.

Клубот на Младински Совет Прилеп беше составен од 7 делегати: Веселина Јованоска, Христијан Чупетрески, Петар Петрески, Ненад Смилески, Ангела Митреска, Тома Чкатроски, Михаил Дивјакоски и 1 chairperson – Иван Алинчанец, предводени од Клуб координаторот – Маја Стевановска.


Коалиција на младински организации СЕГА изразува голема благодарност доподдржувачите  и спонзорите на настанот: Европски универзитет – Скопје, Кожувчанка и Синалко – Кавадарци, пекара Џулијано и пекара Алекс – Прилеп и Ладна вода – Скопје.