Коалиција СЕГА објавува повик за учество на летен камп во Швајцарија

Коалиција на младински организации СЕГА, во соработка со

детското село Песталоци во Троген, Швајцарија,

објавува ПОВИК ЗА УЧЕСТВО на летен камп во Троген, Швајцарија.

Целта на проектот е учесниците да се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

 

Период на размена: 09.07.2018– 21.07.2018

Датум на поаѓање: 07.07.2018

Датум на враќање: 22.07.2018

Финансиско учество на учесниците на размената – 7270 денари

Одговорности по завршување на интеркултурната размена: Задолжителна вклученост на учесниците во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената, а се директно поврзани со активностите во текот на Неделата на детето во периодот на месец октомври 2018 година.

Критериуми за учество:

  • Година на раѓање: 2001/2002
  • Ученици од средни училишта на територијата на општина Прилеп
  • Ученици од училиштата вклучени во проектот „Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Р.Македонија“.
  • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 08.01.2019 година
  • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество која се наоѓа на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk, најдоцна до 06.06.2018.

Потенцијалните кандидати ќе бидат повикани на интервју на 08.06.2018.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации

обратете се на следната е-маил адреса aleksandra@sega.org.mk