Завршен настан – Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

На 6.11.2019 година, во просториите на Младински Совет Прилеп се одржа Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП!!!


Промотивниот настан го организиравме во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“ кој Младински Совет Прилеп го спроведува во периодот мај-ноември 2019.

Младите дознаа повеќе за работата на Младински Совет Прилеп, беше претставен проектот и активностите кои ги сработивме во последните 6 месеци, беше промовирано видеото кое го изработивме во рамки на проектот, а воедно младите даваа идеи и предлози за зголемување на транспарентноста на МСП.

🛑Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).