Успешно спроведени Драмски Вечери на СОУ Ѓорче Петров

По иницијатива на Драмската секција на СОУ „Ѓорче Петров“, училишната младинска организација и институцијата Дете – правобранител на 15 декември

Read more