Младите за реновирање на старата Турска Бања

Прилеп бил еден од најпосетуваните места каде Отомаската империја оставила многу. Доколку се потпреме на тоа, Прилеп може да даде производ со кој би бил главна тема околу Отоманската Империја преку многу историски споменици, стариот град кој не потсеќа нас на Турската армија во изминатите 6 века.

Една од најзначајните места е Турската бања која е пронајдена во центарот на Прилеп. Исто така, тоа би донело значителен број на гости од Република Турција да доаѓаат на посета.

Моменталната состојба на Турската бања е во многу катастрофална состојба, која придодава за лошиот изглед во центарот на градот. Според тоа, Прилеп би можел да добие уште еден интересен детал на туристичката карта. Градот нема пристаниште или нешто со кое би можел да се поврзе со остатокот од светот, па спа туризмот би бил добра понуда за напредок.

Како второ, во нашиот град живеат многу стари луѓе кои употребуваат спа услуги далеку од нивните домови. Сервисот би можел значително да му помогне на нивната рехабилитација, при која со помалку пари би донесло подобра соработка. Згора на тоа, би било погодно за оние кои живеат во околината на Прилеп, како и оние кои би доаѓале специлано на посета за тоа, би го посетиле и нашиот град исто така. Оттука, турската бања би дала двосмислена улога за Прилеп, како и за годишниот буџет, и би го ставил на картата на спа центри во регионот.

 

Да заклучиме, Турската бања е многу популарна во светот, па Прилеп би можел да биде благодарен на Отоманската империја која го изградила. Според очекувањата на ПулсРадио, идејата би требало да биде прифатена од сите релевантни институции кои би посветиле внимание на овој проблем и затоа би пробале да го решиме заедно.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп